Heiliging en herstel

Toen ik op 11 juni vorig jaar voor de laatste keer achter deze kansel stond maakte ik bekend dat ik voor een onbepaalde tijd zou aftreden als voorganger.

Dit had te maken met de zonde van boosheid die zich vooral uitte richting Marnie, de *vrouw van mijn jeugd, zoals het zo mooi in Spreuken en in Maleachi staat. (Spreuken 5:18, Maleachi 2:15)

Marnie, waarmee ik dit jaar 43 jaar samen ben en 40 jaar getrouwd, had vooral in de laatste drie jaren te maken met een man, die in plaats van dat ik *begrip en eerbied voor haar had, zoals Gods Woord in 1 Petrus 3 mij dat opdraagt, steeds vaker boos op haar werd. (1 Petrus 3:7)

Die boosheid uitte zich soms in zonde. De apostel Paulus leert ons in Efeze 4 over het afleggen van de oude zondige natuur die elk mens in Adam heeft geërfd. Tegelijkertijd beveelt Paulus ons om bekleed te zijn met de nieuwe mens, de nieuwe natuur die elk wedergeboren mens in Christus gekregen heeft. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping geworden. En elke dag opnieuw is het aan u, jou en mij om bekleed te zijn met de nieuwe mens. Dat is een keus.