Het effect van geloof op de Christen – 1 Johannes 5:1-13

Het effect van geloof op de Christen

1 Johannes 5:1-13

Afgelopen week hebben we gekeken naar het effect van Gods liefde op de christen. We hebben toen gezien dat God door Zijn liefde ons in Zichzelf houdt, angst wegneemt en aanzet tot wederliefde voor de broeders en zusters. Vandaag gaan we zien wat het effect van geloof is op het leven van de christen. Johannes geeft ons 4 dingen die geloof in ons leven doen: 1) geloof zet aan tot God en Zijn kinderen liefhebben, 2) geloof overwint de wereld, 3) geloof bevestigt dat Jezus God is, en 4) geloof geeft eeuwig leven. Voor we de tekst induiken, is het goed om geloof te definiëren. Geloof is zo’n woord dat we vaak gebruiken, maar wat bedoelt de Bijbel er mee? Galaten 5:22 leert ons dat geloof een onderdeel is van de vrucht van de Geest. Dat betekent dat geloof iets is dat we van God krijgen, niet iets dat we zelf op kunnen roepen. Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.”
  • Geloof is dus zekerheid, vaste grond, bewijs. Bewijs van dingen die je niet ziet, vaste grond van de hoop; allemaal dingen die we van God mogen ontvangen.