Het effect van Gods liefde – 1 Johannes 4:13-21

Het effect van Gods liefde

1 Johannes 4:13-21

Het is alweer meer dan maand geleden dat we door 1 Johannes heengingen. Vanochtend zullen we de studie weer oppakken in 1 Johannes, we maken 1 Johannes 4 af. In dit hoofdstuk spreekt Johannes veel over het toetsen van de dingen die we horen en vooral over de liefde. Hij legt uit dat de liefde van God de christen hoort aan te zetten tot daden van liefde, richting God en medechristen. Vandaag  gaan we zien dat Gods liefde nog veel meer voor ons doet, we gaan kijken naar het effect van Gods liefde in het leven van de christen. Dat doen we aan de hand van 3 punten: 1) de liefde houdt ons in God (v13-16), 2) de liefde drijft angst uit (v17-18), en 3) de liefde leidt ons tot het liefhebben van onze broeder/zuster (v19-21).
  • Gods liefde houdt ons in God (v13-16)
Voor de context is het handig om v7-8 mee te pakken met lezen. 1 Johannes 4:7-8 “Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”