Het gezin

Vanochtend pakken we onze studie op in Spreuken. Spreuken 1-9 hebben we vers-voor-vers bestudeerd; de rest van Spreuken zullen we thematisch behandelen. Vandaag gaan we kijken naar een van de fundamenten van de samenleving, het gezin. God heeft veel te zeggen over het gezin, het gezin is namelijk heel belangrijk voor Hem. God heeft 3 instituten ingesteld in Zijn Woord, de overheid, de kerk en het gezin. Het gezin is het fundament voor hoe de overige 2 draaien, want vanuit het gezin komen de mensen die in de kerk en in de overheid zitten. Hoe men omgaat met het gezin bepaalt, veel, hoe de kerk en de overheid functioneren. Als het gezin Goddelijk is, zal dat een goed effect hebben op overheid en kerk; als het gezin niet goddelijk is, zal dat ook effect hebben op overheid en kerk. Het gezin hoort te laten zien hoeveel God van ons houdt. We gaan vanochtend naar 2 dingen kijken als het gaat om het gezin 1) de man-vrouw relatie, 2) de ouder-kind relatie.
  1. De man-vrouw relatie
Het gezin zoals God het bedoeld heeft, begint met het accepteren van Gods beeld van het huwelijk. God heeft sinds Eden een huwelijk ingesteld als tussen 1 man en 1 vrouw. Elke andere combinatie is niet zoals God het bedoeld heeft. 1 man en 1 vrouw, die mogelijk door God gezegend worden met kinderen. Dat is het begin van een gezin dat laat zien hoeveel God van ons houdt.