Gods blauwdruk voor het huwelijk

Gods blauwdruk voor het huwelijk

Vanmorgen starten wij een meerdelige serie over het Christelijk huwelijk. Ik heb het genoemd: ‘het huwelijk als Gods geschenk’.

Ik heb het zelf niet altijd als een geschenk van God gezien, maar door de jaren heen is God Marnie en mij genadig geweest en onze harten en ogen zijn hiervoor geopend.

Alhoewel ik de komende weken onderwijs ga geven over het Bijbels huwelijk, wil ik bij voorbaat bekennen dat Marnie en ik het on ons huwelijk absoluut niet perfect doen. Maar God zij dank, Marnie en ik mogen continu leren hoe wij de kwaliteit van ons huwelijk kunnen verbeteren.

Wij willen het allebei oprecht, ten eerste om God met ons huwelijk te eren, en ook omdat het gewoon fijn is wanneer het tussen ons goed gaat en naar Gods wil. Bovendien is het voor onze kinderen, kleinkinderen en iedereen om ons heen gewoon goed als ons huwelijk gaat volgens Gods blauwdruk. Iedereen die ons kent heeft er baat bij wanneer ons huwelijk goed is.