Het volgende hoofdstuk

Het volgende hoofdstuk is reeds voor Calvary Chapel geschreven

Ik ben God dankbaar dat door mijn gezondheidsklachten sinds eind juni, ik een paar maanden rust heb mogen nemen. Tevens ben ik Casper de Haan dankbaar die met een dienende houding mij de rust heeft gegund en mij zonder klagen in de kansel heeft waargenomen.

Ook wil ik jullie allen mede namens Marnie en ons gezin danken voor de liefde, steun en gebeden.

Psalm 23:1-2a –1De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2aHij doet mij neerliggen in grazige weiden...”

De uitdrukking: ‘Hij doet mij neerliggen in grazige weiden’ spreekt van de HEERE als Herder die Zijn schaap ertoe dwingt om neer te liggen. De Herder dwingt Zijn schaap om te rusten en dat heb ik dan ook zo mogen ervaren in de afgelopen maanden.

Rusten is voor voorgangers niet makkelijk. Daarom is het aan de ene kant knap vervelend wanneer je lichaam niet meewerkt, vooral als je nog zo veel wil doen.

Maar aan de andere kant, wanneer God in Zijn voorzienigheid Zijn schaap ertoe moet dwingen om rust te nemen, dan is dat een prachtig en liefdevol werk van de Goede Herder, Die altijd het allerbeste voor Zijn schapen voor ogen heeft. Dus na deze periode van rust mag ik nu weer aan de slag en ook daar ben ik God dankbaar voor.