Hoe serieus neemt God gebed? – Openbaring 8:1-5

Vijf zondagen geleden hebben wij een start gemaakt aan Openbaring 6 waarin de grote verdrukking van start is gegaan. Dit is de periode van zeven jaar lang waarin God Zijn toorn over de weerbarstige wereld uitstort. In hoofdstuk 6 hebben wij de eerste zes van de zeven zegels behandeld. Bij het openen van de eerste vier zegels, waarin wij de vier ruiters van de Apocalyps zagen is minstens een vierde deel van de wereldbevolking omgekomen. Bij het openen van de vijfde zegel hebben wij de zielen gezien van de mensen die tijdens de grote verdrukking tot geloof waren gekomen, die stuk voor stuk gedood werden vanwege hun geloof in Jezus Christus. Deze zielen zagen wij bidden onder het altaar. Tot op dit moment, na het openen van de eerste vijf zegels zou het kunnen zijn dat de mensen op aarde bij al deze calamiteiten nog geen vermoeden hebben dat God er achter zit. Maar dat veranderd meteen bij het openen van de zesde zegel.