Het huwelijk: eigenschappen van een Geestvervuld huwelijk – Efeze 5:30-33

Paulus omschrijft het hele Geestvervulde huwelijk in Efeze 5:22-33, in dit gedeelte gaat hij van details, naar algemeen. Hij legt ons uit wat de rol van de vrouw is, zich vrijwillig onderschikken aan haar eigen man. Hij legt ons uit wat de rol van de man is, zijn eigen vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente. In de verzen die Paulus ons geeft, maakt hij duidelijk hoe God het huwelijk ziet. Hij maakt duidelijk wat Gods bedoeling met het huwelijk is, hij maakt duidelijk hoe het huwelijk te leven zoals God dat bedoeld heeft. We hebben de afgelopen weken heel erg ingezoomd op de verschillende rollen binnen het huwelijk, waardoor we vrij veel details gezien hebben over het huwelijk. Ik wil vandaag een stapje terug doen en meer vanuit een helikopter view naar het huwelijk gaan kijken. We gaan vandaag kijken naar eigenschappen van een Geestvervuld huwelijk. We zullen dat aan de hand van de volgende 3 punten doen:
  • Eigenschappen van het huwelijk zoals God het bedoeld heeft
  • Hoe ziet een huwelijk eruit zoals God het bedoeld heeft?
  • Wat is er nodig voor het huwelijk zoals God het bedoeld heeft?
  • Eigenschappen van het huwelijk zoals God het bedoeld heeft