Het huwelijk: de Geestvervulde vrouw – Efeze 5:22-24

Vorige week hebben we gekeken naar nauwgezet wandelen, naar wat dat precies is, hoe dat werkt en hoe je dat doet. De studie van vorige week is een belangrijke bouwsteen voor vandaag. We hebben namelijk gekeken naar het vervuld zijn met de Geest, het continue gevuld zijn en bijgevuld worden door de Geest van God. Zijn aanwezigheid in ons leven is cruciaal. Cruciaal voor het uitvoeren van de rest van Efeze.