De ideale kerk, feit of fantasie? – Openbaring 3:7-13 1/2

De ideale kerk, feit of fantasie?

Ik kom regelmatig mensen tegen die niets met de kerk te maken willen hebben omdat hij/zij (of iemand die zij kennen) op een of andere manier door de kerk benadeeld werd. Ik moet helaas bekennen dat sommige mensen inderdaad benadeeld of gekrenkt zijn door de kerk. Maar is dat reden genoeg om niets met Jezus Christus te maken willen hebben? Is dat reden genoeg om jouw eeuwige toekomst op het spel te zetten? Nee, er is geen enkele reden waarom iemand zijn/haar eeuwige toekomst op het spel zou moeten zetten! Laten we vooropstellen dat geen enkele kerk volmaakt is. Wij hebben nu vijf van de zeven brieven van Jezus aan de zeven kerken behandeld en tot nu toe zijn we slechts één uit de vijf kerken tegengekomen waar Jezus totaal geen kritiek of oordeel over uitspreekt. Vanmorgen gaan wij kijken naar de zesde brief, de zesde kerk, en ook aan deze kerk heeft Jezus niets op of aan te merken.