IK BEN de Goede Herder

IK BEN de Goede Herder

Door de Bijbel heen zien wij dat God het beeld van een herder gebruikt om Zichzelf te beschrijven.

Toen Jakob in Genesis 49 zijn zegen uitsprak over zijn 12 zoons, sprak hij in vers 24 tegen Jozef en noemde hij de Machtige God van Jakob, de Herder van Israël.

In Psalm 23 schrijft David, die zelf een herder was, ‘de HEERE (YHWH) is mijn Herder’.

En zo ook in nog andere Psalmen en in de profeten wordt YHWH, die de enige echte God van de Bijbel is, afgebeeld als een herder.

Waar wij vanmorgen naar gaan kijken is een van de zeven “IK BEN” verklaringen van Jezus, waarin Hij zich gelijkstelt aan God, oftewel, waarin Hij Zijn Godheid letterlijk verklaart.