Immoraliteit beter dan moraliteit – Mattheüs 12:43-50

Immoraliteit beter dan moraliteit

Mattheüs 12:43-50

 1. Een paar weken geleden leerden wij in Mattheüs 12:31-32 dat er één zonde is, die God absoluut niet zal vergeven:
  1. Het is niet de zonde van een te druk bestaan hebben waar-door je God niet kan dienen.
  2. Het is niet de zonde van luiheid, of onverschilligheid, of middelmatigheid in je christelijk bestaan.
  3. Het is niet de zonde van het nalaten van je plichten jegens je echtgenoot of echtgenote.
  4. Het is niet de zonde van het niet nakomen van je beloftes.
  5. Het is niet de zonde van het geen vertrouwen hebben in God.
  6. Het is niet de zonde van het plegen van overspel, hetzij in het echt of virtueel.
  7. Het is niet de zonde van homoseksualiteit, enz…
 2. De enige zonde die je kan begaan die God niet zal vergeven is je verzetten tegen het overtuigend werk van de H.Geest. Welk overtuigend werk?
  1. Het overtuigend werk van de H.Geest in ieder mensenle-ven heeft als doel ieder mens ervan te overtuigen dat Jezus degene is, die God de Vader 2000 jaar geleden naar de aarde toe heeft gestuurd, om te boeten voor alle zonden van de mensheid.
  2. De primaire taak van de H.Geest in deze wereld is om de mensheid ervan te overtuigen dat er vergeving van zonden mogelijk is, en dat die vergeving alleen te vinden is in Jezus Christus.
  3. En door Zijn vergeving te aanvaarden is het de mens mo-gelijk gemaakt om met God de Vader verzoend te worden, waardoor de mens een persoonlijke relatie met God kan aan-knopen en onderhouden.
  4. En door hiervan overtuigd te zijn en door jezelf aan God over te geven mag de mens uiteindelijk in alle heerlijkheid, en in volmaaktheid voor eeuwig met God in Zijn koninkrijk ver-blijven.
   1. Nu, als de mens dít overtuigend werk van de H.Geest weerstaat, dan zal hij/zij als gevolg daarvan, het verge-vend, het verlossend en het verzoenend werk van Jezus Christus verwerpen.
   2. En als dat zo is, dan zal hij/zij ook nooit vergeven kun-nen worden van al zijn/haar zonden, want ze hebben de enige remedie voor hun zonden verworpen, Jezus!
    1. Kortom, de onvergefelijke zonde is de zonde van het verwerpen van Jezus Christus.
    2. En om dit punt te benadrukken zegt Jezus Zelf: “Wie niet met Mij is, oftewel, wie niet vóór Mij is, die is tegen Mij.”
     1. Het is zwart/wit; je bent òf helemaal vóór Jezus, òf je bent tegen Jezus.
 • Waar dit op neer komt is dit: de vergeving die God ons aan-biedt is een “package deal”. Het is een speciale aanbieding, het is all-in.
  1. Aan de ene kant, door de vergeving van Jezus te aanvaar-den en Hem jouw leven te geven zal je vergeven worden van AL je zonden. Het is all-inclusive, all-in.
  2. Aan de andere kant, als je de vergeving van Jezus ver-werpt door Hem jouw leven niet aan Hem over te geven, dan zal je zelf moeten boeten voor AL jouw zonden.
   1. En dit is de les die Jezus aan de elitaire schriftgeleerden en Farizeeën tracht over te brengen.
  3. Vanmorgen komen wij tot een gedeelte in Jezus’ betoog waarin Jezus de zelfingenomenheid van de schriftgeleerden en de Farizeeën aan de kaak stelt.
   1. Jezus geeft hen een gelijkenis waarin Hij duidelijk probeert te maken dat hun in eigen ogen goedheid/rechtvaardigheid, voor God niet voldoende is om een persoonlijke relatie met God aan te kunnen gaan. Laten we lezen.
Mattheüs 12:43-45