Inleiding op Mattheüs 5:21-48

Inleiding op Mattheüs 5:21-48

 1. Een vraag die vaak gesteld wordt door zowel christenen als niet-christenen is: “hoe kan men zeker zijn van de betekenis van wat er in de Bijbel geschreven staat?”
  1. Ten eerste is de Bijbel geschreven voor gelovigen. En de echte gelovige, die zichzelf verloochend, die z’n kruis opneemt en die Jezus navolgd, die vervuld is met en die wandelt in de H.Geest, die wordt door de H.Geest Zelf onderwezen opdat hij/zij de zekerheid kan krijgen over de betekenis van de Bijbel.
   1. Johannes 14:26 – “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.”
   2. Johannes 16:13a – “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,…”
    1. Jezus belooft hier aan Zijn trouwe volgelingen dat de H.Geest hun zal onderwijzen en hun de weg wijzen in heel de waarheid.
     1. Ik geloof dus dat de H.Geest onmisbaar is in het kunnen verstaan en begrijpen van Gods Woord, de Bijbel. Dat is één!
    2. Ten tweede is het verantwoordelijkheid van de christen zelf om een student van de Bijbel te zijn. D.w.z. iemand die zich-zelf inzet om de Bijbel te bestuderen. Om de Bijbel te leren kennen, om de Bijbel zichzelf toe te eigenen. Misschien klinkt dit raar, maar iedere christen hoort een theoloog te zijn.
En dan bedoel ik niet dat je naar de theologische hogeschool hoeft te gaan, maar dat je God bestudeert, dat je God d.m.v. de Bijbel beter leert kennen.