Inleiding tot 1 Johannes – niet wat je denkt!

Inleiding tot 1 Johannes - niet wat je denkt!

Diverse verzen uit 1 Johannes

Ik wil vanmorgen beginnen met een vers dat mij de afgelopen zes maanden echt bezig heeft gehouden en mij nog steeds bezighoudt. Het vers is Mattheüs 28:19. Zonder het hardop te zeggen, dus alleen door je hand op te steken, wie kent dit vers, oftewel, wie weet waar het over gaat? Dit vers bevat wat genoemd wordt: ‘de Grote Opdracht’. Mattheüs 28:19 19Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (HSV en NBG) Ik heb van dit vers bewust een eigen versie gemaakt door een gedeelte van dit vers uit de NBG-vertaling te knippen, en in de HSV te plakken.