Een inleiding tot – Mattheüs 24-25

Een inleiding tot

Mattheüs 24-25

  1. Veelal wanneer er in christelijke cirkels gesproken wordt over de nabije komst van de eindtijd of dat wij al in de eindtijd zit-ten wijzen christenen o.a. naar de toename in het aantal oorlo-gen, de toename in natuurrampen, de toename in de economi-sche en politieke onrust en chaos in de wereld, enz.
    1. De reden waarom christenen ons hierop wijzen is omdat Jezus in Mattheüs 24 al deze dingen noemt als tekenen van de komst van de eindtijd.
  2. Maar, wat verstaan wij onder de ‘eindtijd’?
    1. Filmmakers verdienen miljoenen aan het verfilmen van allerlei eindtijd scenario’s.
Hierdoor ontstaan er veel verschillende ideeën over wat de eindtijd inhoudt, hoe het er uit zal zien en wat voor gevolgen het voor de mensheid zou kunnen hebben.