Innerlijke strijd

Romeinen 7:8-19 (14-3-2021) Innerlijke strijd

Twee weken geleden hebben we Romeinen 7:7 bestudeerd. We hebben toen gezien wat het effect van de wet is op de christen: zondebesef, Gods liefde, hoop, afhankelijkheid van Gods genade en nederigheid. Vanochtend pakken we de studie op in Romeinen 7:8, we gaan kijken naar de innerlijke strijd die we als christenen dagelijks hebben.

v7-8 Heiliging en de wet

Paulus is de christenen in Rome aan het uitleggen wat er gebeurd na dat je tot geloof komt: het proces van heiliging. Dat proces gaat door tot je dood of de opname, het proces van meer op Jezus gaan lijken. In dat proces hebben we de wet nodig, omdat we door de wet heen zonde zien.

De wet is geen zonde (v7), de wet is juist perfect. Door de wet weten we wat zonde is, omdat de wet de lat op perfectie legt. Het zondige van ons hart (v8), is dat de wet voor ons juist een reden is om dingen te doen die volgens de wet niet mogen.