Is jouw huis stormbestendig? – Mattheüs 7:24-29

Is jouw huis stormbestendig?

Mattheüs 7:24-29

 1. Lieve mensen, zes weken geleden waren wij voor het laatst bezig met Mattheüs 7. Er is in de tussentijd heel veel gebeurd, waaronder de Kerst en Oud en Nieuw.
  1. Omdat er zoveel tijd tussen gezeten heeft en omdat het zo’n drukke tijd is geweest had ik jullie via de e-mail vriende-lijk doch dringend verzocht om Mattheüs 5-7 vóór deze dienst geheel door te lezen.
   1. Indien nodig lees Mattheüs 5-7 voor.
  2. Aan het einde van de Bergrede, wat trouwens de langste toe-spraak van Jezus is in de Bijbel, houdt Jezus ons de gevolgen voor van het wél of niet gehoorzamen en naleven van wat Hij in de Bergrede onderwijst.
   1. En Hij doet dit d.m.v. een gelijkenis waarin Hij twee soor-ten mannen met elkaar vergelijkt, twee soorten fundamenten waarop deze mannen hun huis hebben gebouwd vergelijkt, en twee verschillende consequenties aan de hand van de keuzes die zij gemaakt hebben.
   2. In de Zaligsprekingen geeft Jezus ons een profielschets van de christen. Hij laat ons zien hoe een christen eruit ziet, wat zijn/haar kenmerken en karaktereigenschappen zijn.
   3. Jezus geeft ons instructies voor hoe de christen zich hoort te gedragen jegens God, jegens elkaar, jegens de ongelovige wereld.
   4. Jezus geeft ons werkinstructies voor hoe de christen hoort te bidden, hoe te vasten, hoe geld weg te geven bovenop het geven aan de plaatselijke gemeente.
    1. En al heb je geen enkel rode cent in je spaarpotje omdat je alles weggegeven hebt, zegt Jezus dat je je geen zorgen hoeft te maken over wat je dagelijks nodig hebt.
   5. Jezus dringt ons aan om door de nauwe poort naar binnen te gaan, om op de smalle weg te wandelen.
   6. Hij waarschuwt ons voor de subtiele en smerige misleiding-en van de valse profeten, valse leraren, valse christenen.
   7. En tot slot zegt Jezus dat degenen die Zijn woorden aanho-ren, Zijn woorden in acht moeten nemen, Zijn woorden moe-ten toeëigenen, Zijn woorden moeten gehoorzamen en naleven.
    1. Want, als men dit niet doet, dan zijn de gevolgen hope-loos.
LEES VERS 24-27