Waar is jouw identiteit op gebaseerd? – Efeziërs 1:1-14

Introductie De hoofdstad van de Romeinse provincie Azië.
  • Lag in een zeer vruchtbaar gebied in wat nu Turkije is.
  • Belangrijke havenstad, bracht rijkdom. Vol met artistieke mensen en uitingen.
In de haven van Efeze stond de tempel van Diana/Artemis.
  • Een van de 7 wereldwonderen.
  • Mensen verdienden veel geld aan het maken van afgodsbeelden van Diana (Handelingen 19:24-40). Tempel was economisch, spiritueel en sociaal middelpunt van de stad.
    • De aanbidding van Diana was zeer seksueel, de tempel was vol met tempelprostituees.
Geschreven in 60-62 A.D. Paulus had 2 jaar huisarrest in Rome (Efeze 3:1, 4:1, 6:20). Schreef Efeze, Filippenzen, Kolossenzen en Filemon in deze tijd.