Is een kerkganger een echte christen? – Openbaring 3:1-6

Is een kerkganger een echte christen?

Eind april zijn wij begonnen met onze studie in het Bijbelboek Openbaring. De insteek van deze studie is heel simpel: Openbaring 1:3 – “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” Het woord zalig betekent dolgelukkig! God beloofd ons dus dat wanneer wij het boek Openbaring (voor)lezen, de woorden van de profetie horen en die in acht nemen, wij dolgelukkig zullen zijn. Vanuit mijn eigen egoïstische manier van denken is dit voor mij al reden genoeg om Openbaring te willen bestuderen, want ik wil dolgelukkig zijn. Om te voorkomen dat wij door de bomen het bos niet meer zien wil ik vanmorgen peilen waar wij in het boek Openbaring momenteel bezig zijn.