Jesaja 53

Jesaja 53

De afgelopen weken hebben we samen een aantal Psalmen behandeld, vanochtend gaan we samen naar een ander heel bekend stuk tekst uit de Bijbel kijken. We gaan samen Jesaja 53 bestuderen. Dit is een zeer bekend stuk tekst, het wordt vaak geciteerd, maar het is ook een gedeelte dat God wil gebruiken om ons te vormen.

We gaan vanochtend naar 3 dingen kijken uit dit stuk: 1) over Wie hebben we het (v1-3)? 2) wat heeft de persoon in kwestie gedaan (v4-9)? 3) hoe kijkt God hier naar (v10-12)?

  • Zoals met elk Bijbelgedeelte staat dit hoofdstuk in een grotere context. Jesaja was een profeet, iemand die woorden van God doorgaf aan Israël. Hij vervulde deze taak, o.a. door dingen op te schrijven.
    • Jesaja 1-39 is een beeld van het OT, Jesaja 40-66 is een beeld van het NT. Je ziet de overgang ook in Jesaja 40:1

Jesaja 40:1 “Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen.”

  • Jesaja 52 is als hoofdstuk gericht op de redding die Israël nodig had. Jesaja 53 pakt dat thema door en wijst de Persoon aan Die redding zou brengen. Dat was niet de redding die Israël nodig dacht te hebben, maar wel de redding die God wilde geven.
    • Het einde van Jesaja 52 gaat over Gods knecht (Jesaja 52:13-15), de Persoon Die door God gebruikt wordt, de Persoon Die door veel mensen afgewezen werd.