Jezus, het perfecte Lam van God

 Vanochtend gaan we samen kijken naar een essentieel onderdeel van ons geloof: Jezus, het perfecte Lam van God. Dit is terminologie die we als christenen gebruiken, maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Dit gaat om redding, om Gods liefde, om genade en om onze reactie op wat Jezus gedaan heeft.

  • We gaan vanochtend niet verder in Romeinen, dat zal volgende week weer zijn. Vandaag gaan we zien 1) wat het betekent dat Jezus het perfecte Lam van God is, en 2) waarom dat nodig is. Zowel het OT als het NT bevestigt dat dit nodig en Gods weg is.

Jezus, het perfecte Lam van God

1 Petrus 1:15-19 “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.”

Petrus is aan de kerk aan het uitleggen over redding en wat dat voor gevolgen hoort te hebben. Hij laat zien dat God heilig is (v15-16) en dat dat tot op heden de standaard is voor de mens om bij God te komen. Hij citeert hier Leviticus, waar God op verschillende plekken aangeeft dat Hij heilig is.