Jezus is baas over het (boven)natuurlijke – Mattheüs 8:23-34

Jezus is baas over het (boven)natuurlijke

Mattheüs 8:23-34

 1. Waar hebben mensen het dagelijks over? Of, wat wordt dage-lijks aan ons bekend gemaakt door diverse media?
  1. Het weer! Wij krijgen weerberichten via de media, op onze smartphones.
  2. Wij horen mensen praten over het weer. Wij horen mensen klagen over het weer. Zelf klagen wij ook over het weer.
   1. Het is te koud, of te nat, of het waait te hard, of het is te warm, of te benauwd…
    1. Het weer wordt dagelijks besproken. Het is zelfs zo dat als je niets anders te zeggen hebt, dan kan je tenminste nog praten over het weer.
   2. Het weer is veelal bepalend voor wat wij doen. Als ik bij-voorbeeld wil BBQ’en, dan doe ik dat liefst wanneer het droog en warm is, met een zacht briesje.
    1. Het weer is veelal ook bepalend voor onze stemming. Ik ben veel gelukkiger wanneer het droog, zonnig en rond de 25 graden is, dan wanneer het vies nat, winderig en onder 25 graden is.
 • En in mijn voorbereidingen op het gedeelte dat wij vanmor-gen gaan behandelen werd ik bepaald door het feit dat de storm waar Mattheüs in hoofdstuk 8 over schrijft, een feno-meen is dat vóór de zondeval en vóór de vloek niet bestond.
  1. Dus niet alleen de zonde en de ziekte, waar wij het de afgelopen weken over gehad hebben, zijn een gevolg van de zondeval en de vloek, maar ook het weer zoals wij die kennen is een gevolg van de zondeval en de vloek.
  2. In Genesis 2 zien wij dat God het niet liet regenen op aar-de, maar dat er een damp uit de aarde kwam die heel de aardbodem bevochtigde. Ook zien wij daar dat een rivier de hof van Eden bevochtigde.
   1. Pas in hoofdstuk 7, wanneer God zijn toorn over de aar-de uitstort d.m.v. de zondvloed zien wij voor het eerst regen.
    1. Het weer was vóór de zondeval, vóór de vloek heel anders. Ik durf te zeggen dat het weer toen perfect was. Dat het zelfs geen issue was. Dat Adam en Eva er niet eens van bewust waren…
    2. Maar nu is dat anders. En vanmorgen gaan wij zien dat Jezus Christus niet alleen op het gebied van zonde en ziekte de zondeval en de vloek ongedaan zal maken, maar ook het natuurlijke en het bovennatuur-lijke.