Jezus is dus God! – Mattheüs 22:41-46

Jezus is dus God!

Mattheüs 22:41-46

Twee weken geleden waren we geëindigd bij het eerste, het grootste en het voornaamste gebod van God aan de Christen. Markus 12:30-31 – “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.” Enerzijds maakt dit éne gebod het ons heel makkelijk om een Christen te zijn; anderzijds is dit menselijk gezien onmogelijk om uit te voeren. Nu hebben wij dit twee weken geleden met elkaar doorgenomen, dus ga ik er nu niets meer over zeggen. Het was trouwens bemoedigend om van een aantal van jullie te horen dat deze preek en de aanvullende preek van drie jaar geleden jullie goed hebben gedaan! Prijst de Heere! Twee weken geleden had ik de laatste zes verzen van Mattheüs 22 wél voorgelezen, maar ik heb er verder niets mee gedaan. Ik had jullie gevraagd om dit zelf te gaan onderzoeken om de vraag dat door Jezus gesteld wordt, te beantwoorden. Hebben jullie dat gedaan? Lees Mattheüs 22:41-46, Markus 12:35-37 en Lukas 20:41-44.