Waar Jezus kotsmisselijk van wordt – Openbaring 3:14-22

Waar Jezus kotsmisselijk van wordt

Vanmorgen gaan wij de zevende en laatste brief van Jezus aan Zijn kerk met elkaar doornemen. Dit zijn dan ook de laatste woorden van Jezus aan Zijn kerk, aan ons, aan jou persoonlijk. Openbaring 3:14-22 Vers 14  “14En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:” In tegenstelling tot hoe Jezus het in de eerste vijf brieven wel deed, grijpt Jezus nu in deze brief niet terug naar de omschrijving van Zichzelf uit hoofdstuk 1. Jezus benadrukt hier hele andere eigenschappen van Zichzelf. Blijkbaar was het voor deze kerk van belang om andere eigenschappen van Jezus te zien. Ook is het voor ons goed om niet te blijven steken bij de eigenschappen of kenmerken van Jezus die wij fijn vinden, maar dat wij ons ook schikken aan de eigenschappen die wij misschien minder kunnen waarderen.