Jezus moest per se! – Mattheüs 16:21-23

Jezus moest per se!

Mattheüs 16:21-23

 1. LAAT DE SLIDE ZIEN. Nadat Jezus aan Zijn disicpelen vroeg: “Maar u, wie zegt u dat Ik ben?” sprak Petrus namens alle discipelen en gaf het enige juist antwoord en zei: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God”.
  1. Maar ondanks dat de twaalf discipelen dit wisten en dit in hun hart geloofden, mochten zij dit aan niemand vertellen.
  2. Vers 20 – “Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij Jezus, de Christus was.”
   1. Jezus verbood hen dit omdat, enerzijds, de menigten aan wie zij dit zouden vertellen niet oprecht waren in hun toewijding naar Jezus, en anderzijds omdat hun beeld van Jezus, de Christus nog niet compleet was, waardoor zij een onvolledig Evangelie zouden gaan verkondigen.
    1. Dus vanaf Mattheüs 16:21 gaat Jezus hun beeld van de Messias aanvullen waardoor zij uiteindelijk wél een juist beeld van Hem kregen.
    2. En waarméé Jezus hun beeld aanvult is iets waar zij totaal niet op gerekend hadden, iets dat volkomen buiten hun gezichtsveld lag.
Mattheüs 16:21-23