Jezus roept jou om Hem onvoorwaardelijk te dienen – Mattheüs 8:18-22

Jezus roept jou om Hem onvoorwaardelijk te dienen

Mattheüs 8:18-22

Lees Openbaring 5
 1. De apostel Johannes werd door God opgenomen in de hemel en hij kreeg een kijkje in de toekomst; hij mocht zien wat er in de hemel zou gaan gebeuren.
  1. In vers 1 ziet hij God de Vader, gezeten op Zijn troon met een verzegelde boekrol in Zijn rechterhand.
   1. Het is verzegeld met zeven zegels, d.w.z. dat het volle-dig verzegeld is, dat niemand het kan openen behalve de rechtmatige eigenaar.
  2. Vervolgens wordt vastgesteld dat er niemand is, noch in de hemel, noch op de aarde, die gemachtigd is om de zegels te verbreken en de boekrol te openen.
   1. Dit boekrol is versleuteld en niemand heeft toegang tot de inhoud van dit boekrol.
  3. Maar, kijk wat er in vers 5 staat:
   1. Vers 5 – “En een van de ouderlingen zei tegen mij: ‘Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.’”
   2. Vers 9-10 – “9En zij zongen een nieuw lied en zeiden: ‘U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 10En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.’”
    1. In deze hemelse scène zien wij dat Jezus Christus de enige is die de sleutel heeft om de zegels van dit boekrol open te breken om toegang te krijgen tot de inhoud.
     1. En het gevolgd daarvan is dat de hele hemel-se bevolking Jezus Christus de eer geven en Hem met heel hun wezen aanbidden.
    2. Maar, waarom is dit zo belangrijk dat God, vanaf hoofdstuk 5, tot het eind van het boek Openbaring besteed aan wat er in dit boekrol geschreven staat? Wat voor document is dit nou eigenlijk?
     1. Vorige week zei ik aan het begin van de preek dat God, in Genesis 2, de heerschappij over de aarde aan Adam had gegeven, maar dat Adam zijn heerschappij verbeurde door tegen God te zondigen.
      1. Vervolgens had God de schepping vervloekt en satan werd de rechtmatige heerser over de aarde. Dit is voorals-nog de stand van zaken.
       1. Maar, Jezus is zo’n 2.000 jaar geleden naar de aarde toe gekomen om Zichzelf aan de mensheid te tonen als dé langverwachtte Messias, de Christus, Dégene die de vloek van Genesis 3 ongedaan kan maken.
        1. En vorige week leerden wij dat Jezus de ziekte, wat het gevolg van de zondeval en de vloek is, in Galilea geheel had weggevaagd.
         • God heeft ons hierin laten zien dat Jezus de baas is over ziekte en dat Zijn redding de mens uiteindelijk, in de heerlijkheid zal ver-lossen van alle vormen van ziekte.
        2. Ik geloof dat het in Openbaring 5 gaat om de eigendoms-akte van de aarde. De verzegelde boekrol is de eigendomsak-te waarin niet alleen geschreven staat dat Jezus Christus de rechtmatige eigenaar en heerser is van de aarde, maar ook de wijze waarop Jezus de schepping van God terug zal winnen.
         1. Want vervolgens worden in hoofdstuk 6-7 de zeven zegels, één-voor-één geopend en daar lezen wij dat de toorn van de rechtvaardige God uitgegoten wordt over de goddelozen…
          1. Dus, waar de eerste Adam de heerschappij over de aarde had verbeurt door tegen God te zondigen, zal de tweede Adam, Jezus Christus, door Zijn offer aan het kruis en door Zijn opstanding uit de dood, de heer-schappij over de aarde terugnemen.
          2. Jezus heeft als het ware de eigendomsakte van de aarde uit de handen van satan genomen en heeft het Zich toegeëigend als DE rechtmatige eigenaar.
           1. Dit heeft Jezus overwonnen en de hele hemel juicht van vreugde omdat Jezus de zondeval en de vloek ongedaan heeft gemaakt.