Jij bent gezonden om te prediken

Romeinen 10:13-17 Gezonden om te prediken

Vorige keer dat we in Romeinen waren, hebben we gezien dat God rijk is voor allen die Hem aanroepen. Het Woord laat zien dat allen Hem mogen aanroepen en dat Hij rijk is om ook allen tot Zich te brengen; dat is de God op Wie we mogen terugvallen.

  • Vanochtend pakken we de studie op in v13 en gaan we verder; we zullen zien dat we zijn gezonden om te prediken.

v13-15 God zendt jou

in Romeinen 9-11 laat Paulus zien dat Gods trouw richting Zijn volk, Israël, niet veranderd is. In H1-8 heeft hij laten zien dat Jood én heiden mogen, en moeten, komen, waardoor vragen over Israël een logisch gevolg waren. Alle mensen zijn zondaren en doemwaardig in Gods ogen (Romeinen 3:19).

  • Allen hebben het Evangelie nodig (Romeinen 1:16-17), allen hebben het nodig om tot geloof te komen in Jezus Christus. In Romeinen 10 is Paulus nu aan het laten zien dat geloof ook écht de weg is die God heeft voor de Joden.
    • Zoals met alles dat hij onderwijst, is Paulus vanuit het OT aan het laten zien dat hij gelijk heeft, dat dit altijd al Gods plan was. Hij heeft laten zien dat het einddoel van de wet Christus is (v4) en dat allen die Hem aanroepen gered zullen worden (v13).