Strijden voor het geloof – Judas 1:1-11

Judas 1:1-11

Inleiding: Wie schreef de brief?
  • Judas, dienstknecht van Christus en broer van Jakobus.
  • 4 Judassen: Judas Iskariot, Judas de broeder van Jakobus (Lukas 6:16), Judas de broer van Christus (Markus 6:3), Judas de Galileeër (Handelingen 5:37)
    • Wie van de 4? Niet Judas Iskariot, pleegde zelfmoord. Niet Judas de Galileeër, was een afgodendienaar en stierf. Judas de broer van Jakobus was een apostel, uit Judas 1:17kunnen we opmaken dat de schrijver zichzelf niet als apostel zag. Dan blijft Judas, de halfbroer van Christus over.