Kerkbestuur deel 3

Kerkbestuur deel 3

Vanmorgen pakken wij de meerdelige preekserie over het kerkelijk bestuur op. In deze serie kijken we naar hoe een plaatselijke kerk, waarvan Christus het Hoofd is, bestuurd dient te worden door wedergeboren mensen van vlees en bloed.

In het eerste deel begon ik met twee uitgangspunten die van essentieel belang zijn voor hoe wij kerkelijk bestuur zien.

Het eerste uitgangspunt is dat Jezus Christus het hoofd van Zijn gemeente is, punt uit.

Het tweede uitgangspunt is het priesterschap van alle gelovigen.

In mijn bescheiden mening zijn deze twee uitgangspunten fundamenteel voor hoe wij Bijbels naar kerkbestuur horen te kijken.

Naast deze twee uitgangspunten hebben we heel kort gekeken naar de drie meest gangbare bestuursvormen die door de gehele kerkgeschiedenis tot op de dag van vandaag gehanteerd worden. De bedoeling was om aan te geven dát deze er zijn en niet om deze per se uit te diepen. Als laatste gaf ik aan dat in het N.T. drie woorden voorkomen voor het ambt van een kerkbestuurder oftewel een kerkleider. In de H.S.V. komen deze voor als opziener, ouderling en herder.