Kinderen van God

Romeinen 8:11- (27-6-2021) Kinderen van God

2 weken geleden hebben we samen naar onze identiteit in de Geest gekeken. We hebben gezien dat we een vaste identiteit hebben, waar we op kunnen bouwen. Vanochtend pakken we de studie op in Romeinen 8:11, we gaan samen kijken naar de zegen dat we kinderen van God mogen zijn.

v11 Leven door de Geest

Paulus is de christenen in Rome aan het uitleggen over heiliging. Hij heeft ze uitgelegd over de noodzaak van redding (Romeinen 1-3:19), dat redding alleen door geloof is (Romeinen 3:20-5) en dat nadat je tot geloof komt het heiligingsproces begint (Romeinen 5-8). Romeinen 8 is Gods perspectief op heiliging, Gods blik op dit proces.

  • God woont in de christen, God Zelf. De Heilige Geest is God en Hij woont in de christen. Dit is een geweldige zegen voor ons, iets dat we niet mogen onderschatten.

1 Korinthe 6:19-20 “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”