Een kinderlijk geloof – Mattheüs 18:1-14

Een kinderlijk geloof

Mattheüs 18:1-14

 1. Ik ben 24 jaar geleden wedergeboren en al meteen daarna ben ik de Bijbel gaan lezen. Destijds werd ik aangeraden om de New King James Version te lezen omdat deze, zoals de HSV een meer letterlijke vertaling is dan de anderen.
  1. Ik heb God leren kennen d.m.v. deze vertaling. Alle Bijbel-teksten die ik uit m’n hoof geleerd heb, heb ik uit de New King James geleerd. God heeft zo veel en zo vaak d.m.v. deze ver-taling tot mij gesproken. Daarom heeft het ook een bijzondere plek in mijn leven.
  2. Maar, omwille van de missie hier in Nederland heb ik me-zelf ertoe gedwongen om sinds eind 2010 voornamelijk de HSV te lezen en dat gaat prima. Maar sommige dingen komen in mijn beleving veel beter tot uiting in de NKJV.
   1. door de gehele NKJV heen wordt het volk van Israël “the children of Israel” genoemd; de “kinderen van Israël”. Zo staat het ook letterlijk in de Hebreeuwse en Griekse tekst.
   2. Nu wordt de benoeming “kinderen van Israel” in bijna alle Nederlandse vertalingen genoemd als: “het volk van Israël” of de “Israëlieten”.
    1. In mijn mening nemen deze benoemingen iets weg van de ware betekenis. Alleen de Nederlandse Statenvertaling blijft in dit geval trouw aan de grond-tekst en noemt hen “kinderen Israëls”.
     1. Voor de meesten van ons zal dit verschil in vertaling waarschijnlijk helemaal niets uitmaken.
     2. Maar voor mij is het belangrijk, en hopelijk na deze ochtend ook voor jullie.
     3. Daarom is het belangrijk om meerdere bijbel-vertalingen naast elkaar open te hebben liggen zodat je een completer beeld kan krijgen.
Lees Mattheüs 18:1-14