Klei in Gods handen

Romeinen 9:19-21 (5-6-2022) Klei in Gods handen

Vorige keer dat we naar Romeinen hebben gekeken, hebben we gezien dat God Zich ontfermt over mensen en mensen verhardt. We hebben o.b.v. het voorbeeld van farao gezien dat het verharden dat God doet, het resultaat is van de keuze van de mens.

  • Vandaag pakken we het op in Romeinen 9:19, waarin we zien: we zijn ‘Klei in Gods handen’

v19-21 Gods wil als pottenbakker

Paulus is bezig met het uitleggen van rechtvaardiging, het recht voor God kunnen staan. Hij laat zien dat Jood en heiden dit nodig hebben en dat het Evangelie de enige weg is (Romeinen 1). Allen zijn doemwaardig (Romeinen 3:19) en hebben geloof in Jezus Christus nodig (Romeinen 4-5).

  • Wanneer er geloof is, gaat God heiligen (Romeinen 6-8), gaat Hij mensen veranderen naar het beeld van Jezus Christus. En in dat proces kunnen er vragen zijn over Gods rechtvaardigheid, specifiek naar Zijn volk Israël; waarom niet allen geloven en hoe dat samenwerkt met Zijn wil.