De kruiscultuur van de kerk – Efeze 2:11-22

Vorige week hebben we gezien dat we gegaan zijn van oordeel naar redding, door Gods genade. Deze week gaan we het contrast zien tussen de oude cultuur en de nieuwe cultuur. De vroegere scheiding tussen Jood en heiden, en de potentiële eenheid die Christus bewerkt heeft. We gaan kijken naar de (kruis)cultuur van de kerk. Paulus schrijft hier aan de kerk in Efeze. In de stade Efeze woonden grofweg 2 groepen mensen, Joden en heidenen (alles wat niet Jood is). Vanuit beide groepen, met hun eigen achtergronden, komen er mensen tot geloof en dus de kerk in. Deze achtergronden brengen manieren van gedragen, culturen en andere dingen met zich mee. Dat lijkt veel op de kerk van tegenwoordig, waar iedereen ook zijn/haar cultuur, gedrag, etc mee.