Laat de storm maar komen – Mattheüs 14:22-33

Laat de storm maar komen

Mattheüs 14:22-33

 1. Vorige week zagen wij dat Jezus een gigantisch Messiaans wonder verrichte door duizenden hongerige mensen te voeden, door twee visjes en vijf broodjes te vermenigvuldigen.
  1. Vanmorgen pakken wij het verhaal op in Mattheüs 14, maar voordat wij dat doen moeten we eerst naar een stukje in het Evangelie van Johannes kijken om het beeld compleet te maken.
Johannes 6:14-15 – 14Toen de mensen dan het teken dat Je-zus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. 15Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.”
 1. Nadat Jezus zo’n 5.000 mannen plus vrouwen en kinderen ge-voed had wilde de menigte Jezus voor hun karretje spannen. Zij verwachtte de komst van de Messias en zij verwachtte dat de Messias hen zou verlossen van de bezettingsmacht; Rome.
  1. Zij verwachtte een sociale en een politieke Messias.
  2. En toen zij zagen dat Jezus het profiel van de Messias match-te wilden zij hem ertoe dwingen om Zijn plaats als Koning der Joden in te nemen.
   1. Lukas 19:11 – “Jezus sprak een gelijkenis uit omdat de mensen dachten dat het Koninkrijk van God onmidde-lijk zou aanbreken.” (eigen verwoording)
  3. Maar de menigte mensen waren niet de enigen die dachten dat Jezus het Koninkrijk van God direct zou vestigen. De 12 discipelen dachten na twee jaar lang met Jezus opgetrokken te hebben ook nog steeds dat Jezus het Koninkrijk van God on-middelijk zou gaan vestigen.
   1. En nu Jezus het punt in Zijn populariteit had bereikt dat Hij een gigantische achterban had verworven die Hem tot Koning wilde maken, hadden de discipelen ongetwijfeld gedacht:
    1. “Nu is het moment aangebroken! Wij hebben twee jaar lang op dit moment gewacht en nu mogen we eindelijk samen met Jezus de boel overnemen.”
    2. “Nu gaat alles veranderen! We zullen bevrijd worden van de Romijnen, van de Herodussen, van alle ellende. Sterker nog, we hoeven ons totaal geen zorgen meer te maken om eten e.d. want Jezus voed ons toch wel!”
     1. Maar kijk wat er gebeurt, laten we kijken hoe Jezus hierop reageert en wat Jezus doet.
Terug naar Mattheüs 14:22.