De laatsten en de eersten (2/2) – Mattheüs 19:30 – 20:16

De laatsten en de eersten (2/2)

Mattheüs 19:30 – 20:16

 1. Vorige week hebben wij gekeken naar de gelijkenis van de ar-beiders in de wijngaard. Jezus gaf de gelijkenis om de spreuk in Mattheüs 19:30 en 20:16 uit te leggen.
  1. De spreuk is: “30Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.”
   1. a.w. iedere wedergeboren Christen zal gelijk staan. Iedereen die Gods roepstem beantwoord en Jezus Christus navolgt zal toegang krijgen tot het Koninkrijk der heme-len, oftewel toegang tot het eeuwig leven.
   2. En dan maakt het niet uit of je Jezus 10, 20, 30 of 50 jaar gediend hebt, òf dat je in de laatste minuut van je leven op je sterfbed, Jezus als Verlosser en Heere hebt aanvaardt.
    1. Zoals ik vorige week zei: de misdadiger die naast Jezus gekruisigd werd, die pas aan het kruis tot beke-ring kwam zal precies hetzelfde eeuwig leven krijgen als Petrus, die zijn hele leven toegewijd had aan het dienen van Jezus Christus. Petrus die uiteindelijk on-dersteboven gekruisigd werd omwille van Jezus Chris-tus en het Evangelie.
     1. Er zijn geen gradaties van eeuwig leven. Eeuwig leven is eeuwig leven; punt uit.
Lees Mattheüs 19:30-20:34