Leven als een kind van God

Romeinen 8:15- (4-7-2021)

Vorige week hebben we samen Romeinen 8:11-14 bekeken, waarin we gezien hebben dat iedereen die in Jezus Christus gelooft als Zoon van God, een van de kinderen van God is. De Heilige Geest woont in Zijn kinderen en leidt Zijn kinderen. Vandaag pakken we de studie op in Romeinen 8:15 en gaan we kijken naar ‘leven als een kind van God’.

v15 Aangenomen als Gods kind

In Romeinen 8 is Paulus de christenen in Rome aan het uitleggen over heiliging, het proces van meer op Jezus Christus gaan lijken. Specifiek gaat het om heiliging vanuit Gods perspectief, waarbij God aan het laten zien is wat het heiligingsproces volgens Hem allemaal doet.

  • Paulus praat hier tegen christenen met een Joodse achtergrond, de groep mensen die er op dat moment in Rome waren. God had Israël al lang geleden aangenomen als Zijn volk, Hij koos hen uit. Aangezien God niet verandert (Maleachi 3:6), is er een parallel met wat Paulus zegt.