Loof de Heere, mijn ziel

Loof de Heere, mijn ziel (31-12-2023)

Zo aan het einde van het jaar is het goed om terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. We zien in het Woord vaker dat er ‘gedenkstenen’ worden opgezet (Jozua 4).

Jozua 4:4-7 “Daarop riep Jozua de twaalf mannen die hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, uit elke stam één man, en Jozua zei tegen hen: Ga voor de ark van de HEERE, uw God, uit naar het midden van de Jordaan. En laat ieder voor zich een steen op zijn schouder heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten, zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: Wat betekenen deze stenen voor u? dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de HEERE. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid.”

  • Dit is heel belangrijk, omdat wij vaak vergeten wat God gedaan heeft. We vergeten dat Hij ons gezegend heeft op geweldige manieren. En daardoor vergeten we Hem te geven wat Hem toekomt: aanbidding en eer.

Jesaja 43:7 “Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.”

  • Blijf opmerkzaam voor wat Hij doet, voor Zijn “weldaden”. Laat je hart geraakt worden en blijven, zodat je op Hem gericht blijft. Blijf afhankelijk van Zijn “weldaden”, zodat je niet uit eigen kracht of trots gaat leven, maar juist puur o.b.v. Wie Hij is.