Dit maakt het Lam van God echt boos – Mattheüs 21:12-17

Dit maakt het Lam van God echt boos

Mattheüs 21:12-17

 1. Onlangs had ik een gesprek met iemand die nog niet bewust vóór Jezus Christus gekozen had, maar die Jezus wel respec-teerde als mens en als Gods woordvoerder.
Wat mij opviel in dit gesprek was dat deze man vol was van de liefdevolle, genadige, zorgzame en barmhartige Jezus; de Je-zus die innerlijk met ontferming bewogen was over mensen.
 1. Deze Jezus was voor deze man aantrekkelijk. En dat lijkt me logisch, want deze eigenschappen van Jezus zijn wat mij ook tot Hem heeft aangetrokken en nog steeds aantrekt.
  1. Maar, dit zijn slechts enkele eigenschappen van God.
 2. Toen ik in het gesprek begon te hebben over dingen in het O.T. en de brieven van de apostel Paulus, toen begon hij zich erg ongemakkelijk te voelen.
 3. Op een gegeven moment zei hij tegen mij dat hij eigenlijk alleen in de Evangeliën geloofde en niet in de rest van het N.T. En Zeer zeker niet in het O.T. want de God van het O.T. was in zijn ogen een wreede egotripper.
 4. Deze man trok de Bijbel uit elkaar omdat de dingen die in de rest van de Bijbel staan hem niet zinde. Hij was het daar niet mee eens!
  1. Nou, het frappante van dit gesprek was dat ondanks dat hij geen volgeling van Jezus is, wist hij wel een aantal van de mooie en de ‘feel good’ verzen uit de Evangeliën te citeren.
   1. Mijn gebed voor deze man is dat hij de waarheid van de gehele Bijbel zal leren kennen!
  2. Ik geloof dat het mens eigen is om alleen maar de dingen te willen accepteren die men zint.
In het geval met God wil men eigenlijk alleen maar de liefde-volle, vriendelijke, zegende God van de Bijbel accepteren. Men wil een ‘feel good’ God kennen.