De meervoudigheid van Bijbelse profetie – Mattheüs 10:16-23

De meervoudigheid van Bijbelse profetie

Mattheüs 10:16-23

 1. Vorige week hebben wij een begin gemaakt aan Mattheüs 10 waarin wij zagen dat Jezus Zijn 12 discipelen als apostelen op hun eerste zendingsreis uitzendt.
  1. In de 15 verzen die wij behandeld hebben zagen wij dat Jezus hen specifieke instructies gaf voor hun stageopdracht.
   1. Ga niet naar de Heidenvolken of naar de Samaritanen, maar naar de verloren schapen van het huis van Israël.
   2. Predik: “Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!”
 • Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op en drijf demonen uit. En doe dit allemaal voor niets! Reken de mensen niets voor jullie bediening.
 1. Neem geen geld mee, geen eten voor onderweg, geen extra kleding, geen wapen om jezelf te verdedigen tegen rovers en/of wilde dieren.
 2. En ga vooral slim te werk, besteed je tijd en energie aan mensen die jullie en het Evangelie zullen aanvaarden!
 1. Vanmorgen gaan wij verder met Mattheüs 10, en in de ver-zen die wij gaan behandelen geeft Jezus aan hoe mensen zul-len reageren op hen en op het Evangelie.
  1. Jezus bereid zijn discipelen hier voor op wat zij kunnen verwachten, op wat zij tegen zullen komen als discipelen en apostelen.
Mattheüs 10:16-23