Michaël verslaat de draak – Openbaring 12:7-17

Michaël verslaat de draak

Openbaring 12:7-18

Wanneer de mens de Bijbelse waarheden niet kent of niet wil kennen, dan kan de verbeeldingskracht van de mens er vaak toe leiden dat de mens fantasievolle opvattingen van zowel God, alsook van de duivel krijgt. Bijvoorbeeld, men denkt vaak dat de duivel en de demonen over de hel heersen; dat de duivel, de satan daar de baas van is, dat de hel satan’s hoofdkantoor is. Maar, zoals wij vanmorgen gaan zien is de duivel, de satan nog nooit eerder in de hel geweest. Uiteindelijk komt hij daar wel voor eeuwig terecht, maar nu is hij op een heel andere gebied werkzaam. Gelukkig heeft God ons de Bijbel en de Heilige Geest gegeven zodat wij niet onwetend hoeven te zijn t.a.v. hoe God en hoe de duivel daadwerkelijk zijn.