Mosterdzaadgeloof vs. Kleingeloof – Mattheüs 17:14-21

Mosterdzaadgeloof vs. Kleingeloof

Mattheüs 17:14-21

  1. In het gedeelte dat wij vorige week behandeld hebben zagen wij dat Jezus Zijn discipelen een glimp in de toekomst gaf.
Jezus werd voor een moment verheerlijkt, Mozes en Elia waren erbij en Petrus, Jakobus en Johannes mochten dit meemaken. Nu is Jezus klaar en Hij gaat samen met Petrus, Jakobus en Johannes de berg af en hier is waar wij het verhaal oppakken. Lees Mattheüs 17:14-27