Nederigheid

Afgelopen week hebben we gezien hoe God wil dat we onze tong wel en niet gebruiken, welke woorden God wil dat we wel en niet spreken. Hij wil dat we woorden tot leven spreken, woorden van opbouw, die geleid worden door de Heilige Geest. Vanochtend wil ik met jullie kijken naar een volgend groot thema in Spreuken, nederigheid. Dit is iets dat vaak verkeerd begrepen wordt, vaak niet goed wordt toegepast, terwijl God er veel over te zeggen heeft. Spreuken 3:34 “De spotters zal Híj wel bespotten, maar zachtmoedigen zal Hij genade geven.” Het Hebreeuws in dit vers wijst op het contrast tussen spotters en nederigen. Nederigheid is de weg naar genade. Dat is wat Salomo zijn zoon bij wil brengen en wat wij ook in mogen zien. Om duidelijk te krijgen waarom God dit doet, wat zoveel beter is aan nederigheid of zachtmoedigheid, gaan we de volgende vragen samen beantwoorden: 1) waarom is nederigheid belangrijk? 2) wat is niet nederig? 3) wat is wel nederig? 4) hoe word ik nederig?