Niet langer slaaf van de zonde

Romeinen 6:5- (17-1-2021) Niet langer slaaf van de zonde

Vanochtend pakken we de studie in Romeinen op in Romeinen 6, vanaf vers 5. Vorige week hebben we gezien dat God wil dat we in nieuw leven wandelen. Nieuwe schepping, nieuw hart, nieuw denken, nieuwe hoop, nieuwe familie; allemaal dingen die nieuw zijn, dingen waarin wij horen te wandelen als christenen.

Vanochtend gaan we verder kijken naar hoe het nieuwe leven niet samengaat met zonde, in nieuw leven wandelen is niet meer als slaaf de zonde dienen (Romeinen 6:6). Als christen ben je niet langer slaaf van de zonde

v5-6 gelijk aan Jezus in dood en opstanding

Paulus is de Romeinse christenen aan het onderwijzen over genade. Hij wil dat ze leren wat genade is, hoe genade werkt, hoe genade niet werkt; hij wil dat ze leren leven vanuit genade i.p.v. zonde. Een van de dingen die hij aan het corrigeren is, is het denken dat om genade te ontvangen je moet zondigen (v1). Dat is geen Bijbels denken (v2), maar vleselijk denken.