Ontslagen van de wet

Romeinen 7:1-6 (21-2-2021) Ontslagen van de wet

Vanochtend pakken we de studie op in Romeinen 7. We hebben de laatste keer in Romeinen gezien dat God wil dat we vrucht tot heiliging voortbrengen met ons leven. God wil dat ons leven vruchtbaar is voor Hem, dóór Zijn Geest.

Vandaag gaan we zien dat we ‘ontslagen van de wet’ zijn, door Jezus’ werk aan het kruis. 

v1 De wet heerst over de mens