De openbaring van Jezus Christus – Openbaring 1:1

De openbaring van Jezus Christus

Openbaring 1:1

We gaan vanochtend kijken naar Openbaring, maar dan vanuit een iets ander perspectief. Stan is vorige week geëindigd bij het eerste deel van hoofdstuk 8, we zullen vandaag hoofdstuk 8 niet afmaken. Ik wil vanochtend met jullie kijken naar 1 aspect van Openbaring, wat invloed moet hebben op de manier waarop we dit hele boek lezen en zien. Het boek begint met misschien wel het belangrijkste vers als het aankomt op het begrijpen van de rest van het boek: Openbaring 1:1 “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.”