De opstanding van Jezus – 1 Korinthe 15:12-17

Vanochtend gaan we kijken naar de opstanding van Jezus en de gevolgen die Zijn opstanding voor ons hebben. Ik heb zelf gemerkt dat vaak wanneer er Heilig Avondmaal gevierd wordt, de nadruk ligt op het brood en de wijn. Dat is niks verkeerds, maar de opstanding van Jezus die volgde op het breken van Zijn lichaam (het brood) en het vergieten van Zijn bloed (de wijn), wordt vaak niet, of heel weinig belicht. En dat terwijl Paulus duidelijk zegt in 1 Korinthe 15, dat zonder de opstanding van Jezus, wij een geloof hebben dat geen basis heeft. Of in ieder geval, een basis die ons/mijn geloof zinloos maakt.