Overeind blijven in de geestelijke strijd

Romeinen 7:15-19 (28-3-2021) Overeind blijven in de geestelijke strijd

2 weken geleden hebben we Romeinen 7:8-19 bestudeerd. In deze verzen hebben we gezien dat er een continue, dagelijkse innerlijke strijd is voor de christen. Een strijd tussen vlees en Geest, tussen het goede dat we willen en kennen, en het slechte dat we haten en toch doen.

  • We hebben toen gezien dat we zelf deze strijd niet gaan winnen, en dat we daarom 1) onze zonde horen te belijden aan God, 2) onze zonden moeten belijden aan elkaar, en 3) de geestelijke strijd moeten aangaan.

Vanochtend gaan we verder in op die geestelijke strijd; dit is namelijk iets dat we niet moeten onderschatten als christenen. God spreekt op verschillende plekken in het Woord over deze strijd, en als Hij dingen herhaalt moeten wij er iets mee. God wil dat wij overeind blijven in de geestelijke strijd.

Romeinen 7:15-19 Innerlijke, geestelijke strijd

Innerlijke strijd, hebben we vorige week gezien, is iets dat iedere christen meemaakt. Een belangrijk onderdeel daarin is de geestelijke strijd. De strijd tegen zonde, tegen keuzes maken die niet naar Gods wil zijn, is bovenal een geestelijke strijd. De vijand wil ons doen geloven dat het aan andere dingen ligt, maar Gods Woord zegt iets anders.