Pasen 2015 – Mattheüs 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20-21

Pasen 2015

Mattheüs 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20-21

 1. Wij hebben eergisteren met z’n achtienen Goede Vrijdag gevierd bij Fam. de Haan thuis.
  1. Wij hebben echt heerlijk met elkaar tot de Heere gezongen én wij hebben uit Mattheüs 26 & 27 zo’n 125 verzen gelezen; dat is ruim 1.000% meer dan dat wij op de gemiddelde zon-dag met elkaar behandelen.
  2. Wij hebben o.a. stilgestaan bij het feit dat de dood van Jezus aan het kruis noodzakelijk was om mij/ons te kunnen vergeven van al onze zonden.
 2. De Bijbel leert ons dat Jezus in onze plaats aan het kruis ge-storven is. M.a.w. Zijn dood aan het kruis was plaatsvervang-end; door Zijn dood, mag ik voor eeuwig blijven leven!
  1. Deze plaatsvervanging kwam heel duidelijk naar voren toen wij naar de situatie rondom een zekere Barrabas keken.
   1. De gouverneur, Pontius Pilatus liet elk jaar een gevang-ene vrij tijdens het Pesach, het Joods Paasfeest.
   2. Nadat Jezus reeds gearresteerd en door Pilatus onder-vraagd was, kwam Pilatus tot de conclusive dat Jezus vol-komen onschuldig was. Dus vroeg hij aan de Joodse me-nigte of hij Jezus vrij moest laten.
 • Maar, de menigte schreeuwden het uit om Barrabas vrij te laten; dit terwijl Barrabas een veroordeelde misdadiger was.