Psalm 23

Psalm 23

Vanochtend zullen we niet verder gaan met de Route 66 studie, dat komt binnenkort weer. Vandaag gaan we kijken naar een van de meeste bekende psalmen uit de Bijbel, Psalm 23. Dit is een bekende, maar toch vaak niet helemaal begrepen Psalm, een psalm die ons veel hoop hoort te geven.

Blijkbaar wordt deze psalm op veel momenten gebruikt, o.a. bij begrafenissen. Dat is een bijzondere plek om deze psalm te gebruiken, omdat v6 gaat over ‘al de dagen van mijn leven.’ Deze psalm staat vol hoop voor de levenden, vol van Gods liefde en voorziening. God wil dat we Zijn hart beter leren kennen door deze psalm heen.

De schrijver van deze psalm is David; niet koning David, maar gewoon David. David was zelf herder (1 Samuël 17:34-36), wat hem een uniek perspectief gaf op de dingen die hij opschreef. Sommigen willen deze psalm zien als een soort theoretisch iets, een psalm om te vergeestelijken. Denk aan David die op een rustige middag, kop koffie in de hand, een mooi ‘gedicht’ schrijft.