Psalm 24

Psalm 24

3 weken geleden hebben we samen Psalm 23 behandeld, Jezus Die als perfecte Herder voor Zijn schapen zorgt. 2 weken geleden hebben we Psalm 22 behandeld, Jezus als Herder die sterft voor Zijn schapen. Vanochtend gaan we samen Psalm 24 bestuderen, de Herder die terugkomt voor Zijn schapen. Deze 3 psalmen horen bij elkaar, ze geven ons een prachtig en groots beeld van God als onze Herder en wat dat voor ons betekent.

Ook Psalm 24 is door David geschreven, commentatoren denken dat deze geschreven is rond de tijd dat de ark van het verbond door David terug naar Jeruzalem werd gebracht (2 Samuël 6). Wat David niet wist, maar wat wij kunnen zien doordat we het hele Woord van God hebben, is dat er ook een profetische betekenis aan deze psalm zit.

  • We hebben bij Psalm 22 en 23 gezien dat er een persoonlijke, directe betekenis van de psalm voor David was. Dat was ook de initiële reden dat hij de psalm schreef. Tegelijkertijd heeft God mensen aangezet om dingen op te schrijven (2 Petrus 1:21), de Heilige Geest zette David aan tot het schrijven van deze woorden.